Att bygga hus är troligtvis den största investering du gör i livet. Vi på BM hus finns till hands för att hjälpa dig genom hela processen, från att välja rätt husmodell till din tomt tills dess att du flyttar in.

För att underlätta för dig följer här en kort förklaring över de olika stegen i husprocessen.

Välja hus

Vilket hus ska du välja? Hur ser tomten ut? Vilka planbestämmelser, som anger hur stort du får bygga, gäller för tomten? Hur fungerar det med bygglov, VA mm? Vi på BM Hus hjälper dig med svaren och tar fram förslag på hus efter dina önskemål.

Budget

Vi tar fram priser och husmodeller, och hjälper dig med en kalkyl så att du kan planera din budget för husprocessen.

Köpeavtal

När du har bestämt husmodell och planlösning så är det dags att skriva avtal. Du går igenom avtalet tillsammans med din säljare och signerar.

Förutsättningar för bygglov

Förutsättningar för bygglov Du gör de utvändiga valen tillsammans med din säljare. Valen ligger till grund för framtagning av bygglov. Utse en kontrollansvarig. VIKTIGT! Här ska även installationer i kök och badrum fastställas.
Du har två alternativ:
► Du besöker din blivande köksleverantör i samband med att du gör dina utvändiga val. Skulle några ändringar i planlösningen för köket göras måste dessa godkännas av BM Hus innan köket kan fastställas och alla val slutföras. Bygglovshandlingar tas fram av BM Hus. Detta är den slutgiltiga ändringen av kökets utformning.
► Du gör ditt besök hos din blivande köksleverantör efter att du har gjort dina utvändiga val och ansökt om att få bygglovshandlingar från BM Hus. Du är i detta fall helt nöjd med kökets utformning och vill skynda på processen. Inga ändringar kan göras av kökets planlösning i ett senare skede. Vi erbjuder HTH som köksleverantör i vårt standardutförande. Du kan välja detta kök i dess standardutförande eller sätta din personliga prägel på köket.

Vi erbjuder avdragspris på kök så du kan göra ditt val av köksleverantör!

Samma process gäller för val av badrum här har vi Dahl som leverantör men det står dig fritt att välja egen leverantör.

Genomgång av BM Hus AB

BM Hus går igenom era utvändiga val så som paneltyp, profil på knutar och fönstersmygar, färgval mm. Vi upprättar bygglovsritningar som skickas till dig för godkännande.

Bygglovsansökan

Du godkänner ritningarna och returnerar dem till BM Hus AB.
BM Hus AB kan tillhandahålla ansöknings- och byggnadshandlingar om köparen så önskar. Du skickar sedan in bygglovsansökan till kommunen. I samband med att bygglovsansökan handläggs av kommunen så bokar vi ett möte för genomgång och godkännande av dina material val.

Kommunen behandlar bygglovet

Det brukar normalt ta upp till ca 10 arbetsveckor för en kommun att behandla din bygglovsansökan. Tiden kan variera beroende av kommun. Under tiden träffas vi för genomgång och godkännande av era invändiga val. Detta kommer att spara tid för hela husbyggnadsprocessen. Du sätter din personliga prägel på huset genom att göra invändiga val såsom golv, innerdörrar, badrumsinredning med mera. Efter att kommunen godkänt ert bygglov skickas invändiga val till BM Hus AB för godkännande.

Beviljat bygglov

När ditt bygglov beviljats så går vi igenom alla tillval och ändringar som du har gjort och bokar in den dag då huset planeras att levereras till tomten. Checklistor för tillverkning och material leverans upprättas.

Försäkringar

BM Hus lämnar 2-års färdigställande försäkring. 10-årig konsumentskydd: Gar-Bo försäkring tecknas av byggherren.

Tekniskt samråd och startbesked

Tekniskt samråd hålls med kommunen ca 6 v före husleverans varpå det är klart att påbörja byggnationen. Ett så kallat startbesked från kommunen är förutsättningen för att få börja byggnadsarbetet.

Uppstartsmöte

Vid totalentreprenad träffar du entreprenör och byggtekniker från BM Hus för att boka tid för val av kakel, klinker, färg, tapeter med mera. Vi bokar även möte med elektrikern.
Vid annan entreprenadform: Under byggtid blir du kontaktad av respektive yrkesgrupp för att gå igenom eventuella ändringar och tillval.

Mark och grundarbete

Kommunen gör utsättning av husets läge. Entreprenörerna anländer och tar de första spadtagen.

Tillverkning av hus

Huset börjar tillverkas i BM Hus ABs fabrik

Husleverans

Huset levereras och monteras på plats. Efter en till två dagar är ditt hus väder- och vindtätt

Byggplatsmöte

Byggplatsbesök i ditt stomresta hus.

Kontroll och slutbesiktning

Nu är huset färdigbyggt. I de fall BM Hus tillhandahåller totalentreprenad görs en kontrollbesiktning ca två veckor före slutbesiktning. Slutbesiktning görs på samtliga BM Hus oberoende av entreprenadform. Du som kund och din säljare är med på slutbesiktning.

Slutsamråd och slutbesked

Kommunen deltar på slutsamråd på byggplats i samband med slutbesiktning eller strax därefter. Sedan utfärdar kommunen ett slutbesked och därefter är du välkommen att flytta in i ditt nya hem.

Inflyttning - Välkommen till dina drömmars hem!

Åtagande
Tjänster: Rådgivning, ansöknings- och byggnadshandlingar tillhandahålles om köparen så önskar.